Cтуденческие работы по приятным ценам.
Средний балл наших работ - 4.8
Огромный опыт - более 15000 довольных клиентов!
Назовем стоимость работы - бесплатно за 30 минут
Сроки выполнения - от 1 дня
Цены - от 100 рублей за работу
Узнать сроки и стоимость

9. 2. Баланс робочого часу одного працівника

Любые студенческие работы по приятным ценам. Постоянным клиентам - скидки! Оставьте заявку и мы ответим Вам по стоимости работ в течении 30 минут!

Баланс робочого часу складають по організації, цеху, дільниці, бригаді. Він характеризує планове і фактичне використання працівниками часу упродовж року, кварталу, місяця.

При складанні планового робочого часу одного працівника розрізняють:

  • календарний фонд у людино-днях (365 чи 366 днів у році);
  • номінальний фонд днів у році – кількість календарних днів за винятком вихідних і святкових (з обліком їх можливого збігу);
  • дійсний (робочий) фонд, менший номінального на середню кількість невиходів, що припадають на одного працівника (відпустки, хвороби, неявки з дозволу адміністрації).

Для визначення фонду робочого часу одного працівника в людино-годинах встановлюють середню тривалість робочого дня (зміни); корисну тривалість робочого дня, що визначають вирахуванням із середньої тривалості робочого дня (зміни) тривалості перерв у роботі, що припадає на одного працівника.

Відносні показники робочого часу характеризують ступінь використання того чи іншого фонду часу через визначення питомої ваги відпрацьованого часу у відповідному фонді робочого часу. Перелічимо ці показники:

1)    коефіцієнт використання календарного фонду часу дорівнює кількості відпрацьованих людино-днів, поділеній на календарний фонд часу;

2)    коефіцієнт використання максимально можливого фонду робочого часу – кількості відпрацьованих людино-днів, поділеній на максимально можливий фонд часу;

3)    питома вага часу неявок з поважних причин у максимально можливому фонді робочого часу;

4)    питома вага втрат робочого часу у максимально можливому фонді робочого часу;

5)    середня фактична тривалість робочого періоду – середня кількість днів, відпрацьованих одним середньосписковим працівником – дорівнює відношенню кількості відпрацьованих протягом даного періоду людино-днів до середньоспискової чисельності працівників.

Збільшення фактично відпрацьованого середньосписковим працівником робочого часу забезпечує зростання виробництва та обсягу робіт. Великий резерв збільшення робочого часу – скорочення втрат через хворобу, величина яких значною мірою залежить від умов праці і побуту, стану техніки безпеки та охорони праці, медичного обслуговування й ряду інших причин.

Крім тривалості фактично відпрацьованого робочого часу, на величину виробництва впливає тривалість робочого дня в людино-годинах. Відпрацьованою людино-годиною вважають 1 годину фактичної роботи працівника. Час у межах робочого дня (зміни), протягом якого працівник не працює, у кількість відпрацьованих людино-годин не включають. Якщо робота здійснюється під час робочої зміни, витрачені при цьому людино-години враховують як визначені, якщо ж за межами робочої зміни – як понаднормові. Внутрізмінні перерви, у тому числі простої, також обчислюють у людино-годинах.

Дані планових фондів робочого часу одного працівника використовують для планування чисельності працівників. Інформація про ефективність чи неефективність використання фонду робочого часу і внутрізмінних заході враховують у плані випуску продукції.

Кількість виробничих робітників визначають залежно від трудомісткості та обсягу випуску продукції, кількості робочих місць, річного робочого фонду підприємства та одного робітника, змінності роботи і прийнятого тижневого режиму роботи.

 

Опитування на сайті

Чи задоволені Ви роботою сайту?
 

Лічильник


Пошук на сайті від Google